Valspecial inför EUP-2024 - Vad vill Socialdemokraterna inom ANDTS och hälsa i EU?

Nu har turen kommit till Socialdemokraterna att svara på våra frågor inför EUP-valet. Valet närmar sig och vi är tacksamma över alla parlamentariker och partier som tagit sig tid att svara på våra frågor. Glöm inte att rösta 9 september eller förtidsrösta innan! 

Heléne Fritzon
Parti: Socialdemokraterna

1. Hur ser ni på det svenska alkoholmonopolet och vilka konsekvenser skulle ett införande av gårdsförsäljningen få för det svenska samhället?

-Det svenska alkoholmonopolet är en hörnsten i den svenska alkohol- och folkhälsopolitiken. Det är därför vi socialdemokrater är så tydliga med att alla eventuella förslag om gårdsförsäljning måste vara förenliga med monopolet. Idag tillåter EU oss att ha vårt svenska monopol eftersom det behandlar alla länders vinproducenter lika. Men börjar vi öppna upp för lösningar som ska gynna vissa svenska producenter är risken att hela vårt system underkänns av EU. Det vore mycket skadligt för vår restriktiva alkoholpolitik.

2. Vilka konsekvenser ser ni av legaliseringen av narkotika som några av våra europeiska grannländer har infört?

-Bruket av narkotika och framförallt cannabis ökar i hela västvärlden. Olika forskare lyfter fram olika förklaringar bakom utvecklingen. För svensk del talar dock det mesta för att vår strikta narkotikapolitik har inneburit att bruket ökat mindre än det annars skulle gjort. Vi socialdemokrater värnar därför denna restriktiva linje och vill inte göra som man gjort i vissa andra europeiska länder och öppna upp för ökad tillgång och bruk.

3. Hur ser ni på EU:s roll i att främja folkhälsan i Sverige ur ett kvinnoperspektiv?

-EU har en viktig roll framförallt för att garantera alla kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter. Det är också viktigt att EU stärker kvinnors ekonomiska egenmakt, för att säkra att alla kvinnor är fria att själva välja sitt arbete, sina relationer och hur de lever sina liv.

4. Hur kan Sverige påverka EU positivt i frågor om ANDTS och jämställd folkhälsa i hela EU?

-Genom EU-samarbetet blir det naturligt så att länder ser på varandra och sina olika valda lösningar. Vi lär av erfarenheter i andra länder och de lär av oss. På folkhälsoområdet är detta en av EU:s styrkor, att olika vägval kan studeras och användas som grund för framtida reformer.

5. Vilka åtgärder anser ni att EU bör vidta för att främja förebyggande arbete mot narkotikamissbruk med ett särskilt fokus på kvinnor?

-Framförallt behöver vi använda EU för att minska inflödet av narkotika i Sverige. Här ser vi just nu en skenande utveckling där den nya digitala tekniken gjort det extremt lätt att börja importera och exportera narkotika kors och tvärs över jorden. Här behöver tullen och polisen kunna samarbeta bättre med sina internationella kollegor för att få stopp på flödet. Narkotikahandeln har också tydliga kopplingar till övergrepp på kvinnor och prostitution, som ibland används på fruktansvärda sätt för att betala drogrelaterade skulder eller inköp. Vi svenska socialdemokrater vill att den svenska sexköpslagen införs i hela EU och att kvinnor och flickors roll i skuggekonomin kring narkotika, gängkriminalitet och prostitution ska belysas och få mycket mer stöd.

6. Vilken roll anser ni att EU bör spela i att stödja skademinimering och sociala åtgärder för kvinnor som missbrukar narkotika?

-Det är framförallt frågor för den svenska sjukvården. Det är viktigt att man satsar på lågtröskelverksamhet och mer tillgänglig behandling i Sveriges regioner. Det här är viktigt men inte framförallt frågor som bäst styrs på EU-nivå.

7. Utifrån kvinnors bruk hur kan EU arbeta för att minska på efterfrågan på narkotika genom förebyggande arbete, utbildning och behandling?

-Genom att lyfta det gränsöverskridande perspektivet. Narkotikapolitik beslutas på nationell nivå men det får ofta gränsöverskridande konsekvenser, såsom ökad handel, prostitution och gängkriminalitet också i andra länder. Det måste EU-kommissionen bevaka och markera mot så att alla länder tar ansvar för sin narkotikapolitik.

8. Hur kan Sverige bäst samarbeta med andra EU-länder för att förbättra folkhälsan och bekämpa narkotikamissbruk?

-Genom att motverka gränsöverskridande narkotikahandel, och genom att samverka kring forskning om narkotikamissbruk och folkhälsopolitik.

9.Hur kan Sverige bättre samordna brottsbekämpningen av narkotikahandel med andra EU-länder?

-Vi måste fördjupa polissamarbetet i Europa för att knäcka den organiserade brottsligheten. Vi vill se mer och bättre samverkan mellan polismyndigheterna i EU:s länder för att kunna knäcka gängkriminaliteten och motverka narkotikahandel och annan gränsöverskridande brottslighet.

KSAN är medlem i

KSAN Postadress

KSAN
c/o Solidaritetshuset
Tegelviksvägen 40
116 41 Stockholm

Kansliet
Telefon: 0703-769216
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Bankgiro
5604-9927