TA PLATS VALSTA

TA PLATS VALSTA

TA PLATS VALSTA startade under hösten 2023 och kommer att pågå under hela året 2024.

Projektet syftar till att utbilda unga tjejer och kvinnor i ledarskap och stötta dem att starta upp egna ungsomgrupper att leda. Grupperna som startas upp syftar till att stärka deltagarnas möjlighet att påverka i frågor som rör dem, få stöd i att både utmana och sätta sina egna gränser, att stärka sig i ledarskap och att öka jämlikheten i samhället. 

Projektet har fyra delmål:

  • Kvinnors rätt att höja sina röster och påverka i viktiga frågor

  • Öka flickor och kvinnors rätt att organisera sig

  • Stärka rätten till lika tillträde till det demokratiska samhället

  • Stärka kvinnors rätt till jämlikt tillträde till olika poster i samhället

Ledarutbildningar

I ledarutbildningarna får tjejerna och kvinnorna chans öva sig i att ta plats, bli stärkta i sina ledaregenskaper, våga leda och känna sig redo att leda andra. Vi använder oss av värderingsövningar och teoretiska pass, och innehållet i utbildningen formas i dialog med deltagarna. 

Studiecirklar

Syftet med studiecirklarna är att stärka kvinnors och tjejers rättigheter i samhället, genom en palett av verktyg för dem att höja sina röster, blir stöttade i  olika vägval, och möjligheter att utmana sina gränser och att sätta dem. Ledarna fungerar som förebilder och på så sätt blir de även starka ambassadörer för Valsta.

Nätverksträffar och andra aktiviteter 

I projektet ingår lokala nätverksträffar dit deltagarna bjuds in för att dela med sig av sina tankar och åsikter tillsammans med lokala representanter från kommun, civilsamhälle och näringsliv. Syftet med träffarna är att öka samverkan och även bredda tjejernas kontaktytor att verka ifrån.

TA PLATS VALSTA - HT 23

Under hösten 2023 deltog sammanlagt under hösten 29 tjejer/kvinnor, 15-40 år. Ytterligare fler deltog i de olika nätverksträffarna.
En rapport framtagen efter förra projektets slut finns i tryckt version och som PDF (34 MB)

KSAN är medlem i

KSAN Postadress

KSAN
c/o Solidaritetshuset
Tegelviksvägen 40
116 41 Stockholm

Kansliet
Telefon: 0703-769216
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Bankgiro
5604-9927