TA PLATS - NATIONELLT

TA PLATS - NATIONELLT

TA PLATS - NATIONELLT är ett projekt som går ut på att utbilda unga tjejer mellan 15 och 26 år i socioekonomiskt utsatta områden på olika platser runtom i landet, och stärka deras förmåga att leda, förstå sin egen viktiga roll i samhället, förstå sin ledarroll, att vara en förebild samt stärka de blivande ledarnas möjlighet att göra sin röst hörd och bli trygga att kliva in och ta plats i beslutande rum.

Vi arbetar efter tre delmål i projektet:

  1. Stärka kvinnors möjligheter till framskjutande positioner i samhället och i föreningslivet.
  2. Stärka kvinnors och flickors rätt att höja sina röster och påverka i frågor viktiga för dem.
  3. Öka möjligheterna för flickor och kvinnors rätt att organisera sig.

KSAN har utformat en ledarskapsutbildning på ungas villkor och utbildningen har tagits fram tillsammans med en referensgrupp av unga tjejer mellan 15- 21 år. Utbildningen går igenom olika former av ledarskap, självledarskap, konflikthantering, jämställdhet, påverkan, att ha förebilder, att vara en förebild, att sätta egna gränser, respektera andras, konfliktlösande retorik och lyhördhet.

De nya ledarna kommer att stöttas i att starta upp och leda egna ungdomsgrupper med stöd av KSAN. Träffarna i ungdomsgrupperna utgår från vårt metodmaterial SNACK 2.0 med teman som alkohol och narkotika, sexualitet, jämställdhet, sociala medier, kropp och utseende, normer, familj, religion, demokrati och stöd i att sätta sina egna gränser.

Efter avslutad utbildning får ledarna ett deltagarintyg som bevis för erhållna färdigheter och kunskaper.  

KSAN är medlem i

KSAN Postadress

KSAN
c/o Solidaritetshuset
Tegelviksvägen 40
116 41 Stockholm

Kansliet
Telefon: 0703-769216
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Bankgiro
5604-9927