Bli medlem i KSAN!

KSAN (Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol – och Narkotikafrågor) är ett samarbetsråd med världsunik inriktning. Vi bildades år 1943 av riksdagskvinnor, den s.k. Tollarekommitteén, för att skapa opinion mot den ökade alkoholkonsumtionen bland män som orsakade svåra hemförhållanden för kvinnor och barn.

Idag arbetar vi mer aktivt än någonsin för att förebygga skador av missbruk samt synliggöra flickor och kvinnors situation avseende alkohol, narkotika och beroendeframkallande läkemedel.

Vi samlar idag 31 medlemsorganisationer varav den övervägande delen är kvinnoorganisationer, från höger till vänster, läkare och barnmorskor, utrikesfödda kvinnor, kvinnojourer och kyrkans kvinnor.

Kom med Ni också! Så här går det till:

§ 3. Medlemskap
Årsmötet beviljar medlemskap. Som medlem kan antas kvinnoorganisation som utgör riksorganisation eller kan jämställas därmed och som vill verka enligt KSAN:s ändamålsparagraf. Medlemsorganisationen erlägger årsavgift, vars storlek beslutas av årsmötet.
- KSAN:s stadgar

Årsavgiften är för närvarande 200 kr.

Din organisation ansöker om medlemskap innan KSAN:s årsmöte i mars. Medlemskap skall ansökas om skriftligen med bifogat styrelseprotokoll och stadgar. Skicka ansökan per mail till:

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

eller reguljär post till:

KSAN
Tegelviksgatan 40
116 41 Stockholm

Välkomna! 

 

Senaste nytt från KSAN

KSAN är medlem i