Bli medlem i KSAN!

KSAN (Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol – och Narkotikafrågor) är ett samarbetsråd med världsunik inriktning. Vi bildades år 1943 av riksdagskvinnor, den s.k. Tollarekommitteén, för att skapa opinion mot den ökade alkoholkonsumtionen bland män som orsakade svåra hemförhållanden för kvinnor och barn.

Vi arbetar för att förebygga skador av missbruk samt synliggöra flickor och kvinnors situation avseende alkohol, narkotika och beroendeframkallande läkemedel. Vårt jämställhetsfokus genomsyrar hela vår verksamhet, och vi har därför bland annat projekt där vi utbildar tjejer och kvinnor i ledarskap och i att sätta sina egna gränser. Vi har även verksamheter som vänder sig till kvinnor med migrantbakgrund som vill lära sig mer om hälsa och samhällets olika beståndsdelar.

Vi samlar idag ett 30-tal medlemsorganisationer varav den övervägande delen är kvinnoorganisationer, från höger till vänster, läkare och barnmorskor, utrikesfödda kvinnor, kvinnojourer med flera. 

Kom med Ni också! Så här går det till:

§ 3. Medlemskap
Årsmötet beviljar medlemskap. Som medlem kan antas kvinnoorganisation som utgör riksorganisation eller kan jämställas därmed och som vill verka enligt KSAN:s ändamålsparagraf. Medlemsorganisationen erlägger årsavgift, vars storlek beslutas av årsmötet.
- KSAN:s stadgar

Årsavgiften är för närvarande 200 kr.

Din organisation ansöker om medlemskap innan KSAN:s årsmöte i mars. Medlemskap skall ansökas om skriftligen med bifogat styrelseprotokoll och stadgar. Skicka ansökan per mail till:

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

eller reguljär post till:

KSAN
Solidaritetshuset
Tegelviksgatan 40
116 41 Stockholm

Välkomna! 

KSAN är medlem i

KSAN Postadress

KSAN
c/o Solidaritetshuset
Tegelviksvägen 40
116 41 Stockholm

Kansliet
Telefon: 0703-769216
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Bankgiro
5604-9927