KSAN:s köp- och leveransvillkor i shopen

 • 1. Allmänt

  1. Följande villkor gäller KSAN:s försäljning i Sverige över Internet till myndig konsument (nedan kallad privatperson) och till svenskt företag (nedan kallat Företagskund).
  2. Vissa bestämmelser avser enbart privatpersoner. En bestämmelses omfattning framgår i varje enskilt fall.
  3. Villkoren gäller i den version som föreligger vid beställningstillfället, men kan komma att ändras
 • 2. Priser

  1. Gällande pris för beställda produkter, som är momsbefriade då KSAN är en ideell organisation, är det pris som finns angivet i anslutning till presenterad produkt i webbshopen på ksan.se dagen för beställningen.
  2. Om inte annat överenskommits med KSAN tillkommer frakt- och fakturaavgift. Fakturaavgift är 25 kr. Priser för frakt är enligt Postens gällande portotabell.
  3. Vid större beställningar, som inte går att skickas med brev, skickar KSAN paket med fraktkostnad enligt Postens gällande priser.

  3. Information om behandlingen av personuppgifter

  1. KSAN ansvarar för den behandling av personuppgifter som görs i samband med beställning av varor från webbshopen på ksan.se. Du har enligt lag rätt att få information om de personuppgifter som registrerats om Dig, och att få felaktiga eller missvisande personuppgifter rättade. Kontakta Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..
  2. KSAN kommer att behandla personuppgifterna om Dig för administration av beställning och leverans av varor som beställts från webbshopen på ksan.se. Det finns av praktiska skäl ingen möjlighet att beställa varor utan att tillåta att Posten registrerar sådana personuppgifter som denna administration kräver.

  4. Betalningsvillkor

  1. Betalning sker mot faktura.
  2. Om inget annat överenskommits med Posten eller KSAN levereras varor mot faktura till privatpersoner till högst ett värde av ettusen (1 000) kronor och till Företagskunder till högst ett värde av femtusen (5 000) kronor. Leverans av order till ett värde som överstiger de ovan angivna sker mot postförskott.
  3. Vid betalning mot faktura förbehåller KSAN sig rätten att göra sedvanlig kreditprövning. Om kredit ej kan beviljas sker leverans mot postförskott. Betalning ska ske inom trettio (30) dagar från fakturans datum.

  5. Beställning

  1. Alla meddelanden mellan parterna förutsätts ske med e-post. Kund förbinder sig att efter beställning bevaka sin e-post.
  2. Bindande köpeavtal uppkommer först sedan KSAN per e-post bekräftat beställningen.
  3. Förutsatt att beställning inte skickats iväg har Kund möjlighet att avbeställa hela eller viss del av beställning genom att kontakta KSAN på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
   På alla beställningar tillkommer 25 kr i expeditionsavgift.
  4. Kunden ansvarar för att angiven leverans- och fakturaadress är korrekt. Om Kund anger fel adress, och begär en ny faktura med uppdaterade adressuppgifter, tillkommer 25 kr för fakturaavgift.

  6. Leverans

  1. Leverans sker till orter inom Sverige, Norden och internationellt. Normal leveranstid inom Sverige är sju 7 arbetsdagar från dag för beställning. Vid större beställningar som skickas med paket är leveranstid 10 arbetsdagar.
  2. Om inget annat överenskommits med KSAN sänds leverans, vars värde överstiger femtusen (5 000) kronor, som rekommenderad försändelse och hämtas ut av mottagaren personligen på aktuellt utlämningsställe.
  3. Vid transport från KSAN till kund är KSAN ansvarigt om varan skadas eller kommer bort under transporten. Vid transport från kund till KSAN är kund ansvarig om varan skadas eller kommer bort under transporten.

  7. Ångerrätt/Retur

  1. Kund har rätt att returnera beställda varor. Kund skall meddela KSAN om detta inom fjorton (14) dagar från den dag varan togs emot.
  2. Retur skall ske till KSAN, Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm, och kopia av orderbekräftelse skall bifogas. Retur får inte ske mot postförskott.
  3. Returnerad produkt skall vara i oanvänt och oskadat skick.
  4. Returporto bekostas av kunden.

  8. Reklamation

  1. Vid leverans av felaktig eller defekt vara skall kunden genast reklamera detta skriftligt till KSAN och därvid ange felet.

  9. Skada

  1. Utöver vad som sagts ovan, och för privatpersoner utöver vad som föreskrivs i tvingande konsumenträttslig lagstiftning, har KSAN inget ansvar för fel/och förseningar, och svarar inte för någon skada - vare sig direkt eller indirekt.

  10. Tvist

  1. Tvist med anledning av köp av varor från webbshopen och/eller med anledning av dessa villkor prövas av svensk allmän domstol eller av Allmänna reklamationsnämnden.

  11. Övrigt

  1. KSAN svarar på alla frågor kring KSAN:s varor och köp från webbshopen.
   Telefon till Jenny som ansvarar för webbshopen: 070 532 45 08
   E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
   Adress: KSAN, Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm

KSAN är medlem i

KSAN Postadress

KSAN
c/o Solidaritetshuset
Tegelviksvägen 40
116 41 Stockholm

Kansliet
Telefon: 0703-769216
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Bankgiro
5604-9927