Om KSAN

Om KSAN

KSAN, Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor, är en paraplyorganisation med fokus på alkohol- och narkotikafrågor ur ett kvinnoperspektiv, tjejer och kvinnors hälsa, lika möjligheter, rätt till jämlik sjukvård, jämlik missbruksvård och rätt att leva utan att bli utsatt för olika typer av våld.

Totalt med våra medlemsorganisationer samlar vi ca 100 000 kvinnor. 

Våra medlemsorganisationer är professionsförbund inom sjukvården, kvinnojourer, politiskt knutna kvinnoförbund, organisationer som arbetar med invandrade kvinnors rättigheter, organisationer knutna till nykterhetsrörelsen samt organisationer som synliggör samhällets begränsningar för funktionshindrade och organisationer som arbetar mot stigma och hemlöshet. 

Vi brinner alla för samma sak - en värld fri från beroende och våld där tjejer, kvinnor, pojkar, män och ickebinära kan leva jämställda liv oavsett bakgrund, ålder, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning, religion och etnisk tillhörighet. 

KSAN startade 1943 som ett svar på mäns våld mot kvinnor och barn och ett utbrett alkoholmissbruk bland män. 2023 fyllde vi 80 år och vi fortsätter att synliggöra, opinionsbilda, stärka och förebygga.  
Vår övertygelse är att ett starkt civilsamhälle är avgörande för ett jämlikt och demokratiskt samhälle. Därför är det så viktigt för oss att samarbeta, tillgängliggöra plattformar, skapa sammanhang och låta fler röster höras. 

Fjärilen som symbol står för hopp, möjligheter, styrka och förändring — beståndsdelar viktiga såväl för varje individ som vårt samhälle.  
Våra demokratiska rättigheter kan inte tas för givna. Särskilt i en tid där röster tystas, rättigheter inskränks, mäns våld mot kvinnor fortsatt är ett utbrett samhällsproblem och utsatta kvinnor som behöver sammanhang och jämlika möten möts av stigma och fördomar. 

Tillsammans med våra medlemsorganisationer, civila krafter och folkbildningens demokratiska kraft gör vi skillnad. Varje dag. 

KSAN är medlem i

KSAN Postadress

KSAN
c/o Solidaritetshuset
Tegelviksvägen 40
116 41 Stockholm

Kansliet
Telefon: 0703-769216
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Bankgiro
5604-9927