SNACK - En mötesplats för samverkan

SNACK - En mötesplats för samverkan

SNACK – En mötesplats för samverkan är ett projekt som syftar till att vända utvecklingen med allt fler unga som dras in i kriminalitet.

Uppdrag

Att allt för många unga i vårt samhälle idag blir offer för våld och får erfara våld, hot och kriminalitet på nära håll eller blir själv indragna i kriminella nätverk har inte ungått någon. Särskilt ser vi hur tjejer ökar i antalet i dessa nätverk och både blir offer och förövare i dem.

Vi är övertygade att vi behöver bli fler som kliver in och tar ett socialt ansvar för att vända på utvecklingen och vill med vårt nationella projekt SNACK – en mötesplats för samverkan särskilt betona vikten av samarbete och stärkt dialog mellan samhällets olika sektorer, som alla på olika sätt har en viktig roll att fylla när det gäller att stötta, påverka och erbjuda sammanhang för att fånga upp fler unga.

Vårt projekt består av tre delar.

  1. Intervjuer med ett antal aktörer från olika delar av samhället för att ringa in både riskfaktorer och synliggöra framgångsfaktorer för att motverka att unga dras in i kriminalitet. 

  2. Fysiska nätverksträffar med inbjudna aktörer i Piteå, Umeå, Sundsvall, Smedjebacken, Stockholm och Nyköping.

  3. Projektet avslutas med framtagandet av en rapport, som en nationell överblick över hur utmaningarna och möjligheterna ser ut för att bedriva ett förebyggande arbete, med olika förutsättningar runtom i landet i åtanke.

Mål

Målet är ökad samverkan och att genom den nationella kartläggning vi planerar genomföra med intervjuer, statistik och forskning som bas och den sammanställda rapporten sprida denna som en kunskapsbank till regioner, kommuner, beslutsfattare och aktiva aktörer i de olika sektorerna.

Rapport

Rapporten kommer både att finnas i digital form och i tryckt form att beställa. Inför rapportsläppet kommer vi att bjuda in till pressrelease samt en workshop med aktörer från olika sektorer i samhället.

Vi har alla att lära av varandra. Sammanhangen som skapas genom detta arbete syftar till att bli lärande nätverk där fler röster får en plattform, framförallt måste ungas egna röster höras. Det övergripande målet med detta är att genom ett stärkt samarbete mellan olika delar av samhället vända den negativa spiral av ökad grov ungdomskriminalitet som vi ser sprider sig och som följs av brutalt dödligt våld mellan barn.

KSAN är medlem i

KSAN Postadress

KSAN
c/o Solidaritetshuset
Tegelviksvägen 40
116 41 Stockholm

Kansliet
Telefon: 0703-769216
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Bankgiro
5604-9927