KSAN bjöd in till trygghetsträff i Valsta för ungas trygghet

I onsdags ordnade vi tillsammans med Svenska Kyrkan Märsta pastorat och ABF Norra Stockholms Län en Trygghetsträff i Valsta. Fältare, preventionssmordnare, företrädare för syrisk-ortodoxa kyrkan, ungdomsjouren, pedagoger från Kulturskolan, diakoner, folkbildningsrepresentanter samt KSAN:s styrelse och kansli fanns på plats. Många sa efteråt ”Det här gav oss ny energi!” och det är ju ett bra betyg. Vi är så glada för den uppslutning som blev, och de diskussioner som fördes.

Tanken är att vi ses igen i början av december, och då bjuder in ännu fler aktörer som kan komma med sina perspektiv för en bättre värld för unga.

Tusen tack alla som kom! ❤️ 

*Valsta ligger i Sigtuna kommun (i närheten av Märsta) och det är där vi bedriver vår verksamhet ”Ta plats i Valsta”, men vi jobbar förstås med även mycket annan verksamhet över hela landet, om än på mer opinionsbildande nivå.Trygghetsträff i Valsta med olika aktörer

Viktiga kvinnofrågor i fokus på Kvinnorörelsens strategidagar

Sveriges kvinnoorganisationer arrangerade i helgen två mycket givande medlemsdagar där viktiga kvinnofrågor har varit i fokus. Jämställdhetsarbete, kvinnors hälsa, kvinnors betalda och obetalda arbete, jämställda möjligheter till pension, mäns våld mot kvinnor, kvinnors situation i Iran, vikten av offentlig könsspecifik statistik för att kunna följa och förbättra kvinnors livssituation och hälsa är några av de mycket angelägna frågor som har lyfts. KSAN s ordförande Susanne Hedman Jensen och vice ordförande Marianne Johansson representerade KSAN och deltog aktivt i workshop och strategiska samtal. 

Tillsammans är vi starka.

På bilderna: 1) Susannah Sjöström, ordförande SKO, 2) Deltagare vid SKO:s strategidagar - däribland Susanne Hedman Jensen och Marianne Johansson, KSAN 3) Clara Berglund, generalsekreterare för SKO (Sveriges Kvinnoorganisationer)

Person pratar i mikrofon på Kvinnorörelsens strategidagarDeltagare diskuterar frågor på SKO_s strategidagarFöreläsning om betalda och obetalda arbeten

KSAN:s 80-årsjubileum den 12:e oktober - en dag full av framåt-och-bakåtblickar

IMG 5982

KSAN har uppnått den aktningsvärda åldern 80 år. Det firades med ett jubileum i torsdags på Solidaritetshuset i Stockholm. Ett fyrtiotal personer kom, och delade med sig av sina klokskaper och erfarenheter. 

Stort tack till er alla som kom, och till er som skickade hälsningar via mejl. Tillsammans har vi uppnått mycket för en bättre värld för tjejer och kvinnor, även om mycket återstår att göra. Men vi firade våra framsteg genom att blicka bakåt, men även framåt. Vi fokuserade på de samarbeten vi ska fortsätta med, och de nya samverkansmodeller som behöver skapas. Det var en dag full av samvaro och framtidstro, att vi tillsammans kan skapa förändring. Att civilsamhället behövs mer än någonsin, men också att samverkan med andra aktörer är en nödvändighet.

Jubileet började med workshops för KSAN:s medlemsorganisationer.  Frågor som diskuterades var civilsamhällets roll i att uppnå jämlik kvinnohälsa och en värld fri från våld och förtryck mot kvinnor, vilka samhällsproblem kopplade till kvinnors hälsa, jämlika möjligheter och tillgång till vård, stöd och omsorg som saknas i debatten och behöver få ökat fokus samt vilka grupper som saknas i debatten och bör få ökat fokus i förebyggande arbete gällande stigma och frågor som rör alkohol, narkotika och andra droger Slutligen ombads medlemsorganisationerna att lista tio visioner för framtiden, som ska resultera i ett 10-punkts-program som KSAN ska arbeta utifrån för att skapa ännu mer förändring. KSAN:s styrelse bestående av åtta personer sammanfattade det som framkom vid varje bord.

Nästa punkt på jubileumsdagen var tal av KSAN:s ordförande Susanne Hedman Jensen som berörde hur KSAN:startade, vad vi arbetar med nu och hur vi blickar framåt. Även kanslichef Maria Ljuslin sade några ord om det viktiga arbete vi gör tillsammans med våra medlemsorganisationer, och Jenny Andersson som är projektledare för "Vi i Valsta" som är en verksamhet som möjliggjorts med stöd av Jämställdhetsmyndighetens, berättade lite kort om det samt om alla de fantastiska dokument som finns i Riksarkivet. Där ryms allt från KSAN:s första årsmötesprotokoll till informationsmaterial och pressklipp. Ett urval av de här handlingarna finns sammansatta i ett bildspel, framtaget för 80-årsjubileet.

Samtliga på jubileet fick även se jämställdhetsminister Paulina Brandberg framföra en hälsning specifikt inspelad för KSAN:s jubileumsdeltagare, om det viktiga arbetet som görs och behöver göras. På storbildskärm fick vi ta del av hennes engagemang för det KSAN jobbar för och hon framförde sina varmaste gratulationer. 

Både workshopen och en del av övriga jubileet ägnades åt att Therese Ydremark, civilsamhällesforskare berättade om studien "Efter flykten - en studie av civilsamhällets betydelser för deltagande och tillhörighet efter påtvingad migration – med kvinnorna i fokus". Detta fick även följa med deltagarna in i workshopsen. 

Tidigare Fjärilsprismottagare kallades upp på scenen, däribland diakon Inga Pangréus som som under decennier arbetat för kvinnor i drogberoende och prostitution på gatan, samt forskaren Solvig Ekblad för sin forskning och sitt långsiktiga arbete rörande utrikesfödda kvinnors hälsa och situation som nyanlända i Sverige. Även andra Fjärilsprismottagare hade tackat ja till jubileet, men fick förhinder. KSAN tackar alla som fått fjärilspriset sedan 2005, för sina viktiga gärningar. 

Sedan var det dags för panelsamtal som lyfte viktiga, aktuella ämnen. 
Den första panelen bestod av Ulrika Westerlund (MP) Karin Rågsjö (V) Lars Ohly (Verdandi) och Birgitta Dahlberg (missbruksvårdsdirektör SIS). De diskuterade jämlik missbruksvård och berörde även hur jobba förebyggande när ökad kriminalitet breder ut sig bland unga; hur fånga upp dem som är på väg att hamna i utanförskap och som riskerar att hamna mellan stolarna? Särskilt fokus lades på gruppen tjejer som nu ofta går under radarn.

Panel nummer två bestod av Dr Jessica Spångberg (FOHM) Solvig Ekblad (Forskare KI) och Mia Modig (Nationell kvinnojour och stöd på teckenspråk.). Panelen diskuterade hälso-och-sjukvårds-frågor ur ett kvinnoperspektiv med fokus på ANDTS, och berörde variationer i funktionalitet och svårigheten i att som döv person kunna kräva att nå fram med behov, eftersom barriärer som tolkbrist och annat försvårar. Samtliga panelsamtalen tolkades till teckenspråk för tillgänglighet. 

Tusen tack till alla som bidrog till vårt jubileum och tusen tack även till. er som inte kunde delta, men som deltar i kampen för rättvisa varje dag.

IMG 5971


Ta plats i Valsta - full fart med arbetet att hitta ledare

Nu är arbetet med att nå tjejer i åldern 17-26 som är intresserade av att bli ledare i full gång! Inom ramen för projektet "Ta plats i Valsta" är vi på KSAN tillsammans med samverkansparten ABF Norra Stockholms Län ute och träffar olika aktörer som i sina verksamheter möter tjejer som är intresserade av ledarskap. Vi delar ut flygblad, besöker föreningar och har haft givande möten med allt från samordnare för social hållbarhet på fastighetbolag till bibliotek, kvinnojour, hyresgästförening och andra viktiga samordnande krafter i Valsta. Vi har bland annat besökt Valstadagen, Märstakalaset och kommer att delta på Skördemarknaden i Valsta den 9:e septeber. Kom gärna och säg hej om du är i närheten!Ta plats i Valsta kollage

KSAN är medlem i

KSAN Postadress

KSAN
c/o Solidaritetshuset
Tegelviksvägen 40
116 41 Stockholm

Kansliet
Telefon: 0703-769216
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Bankgiro
5604-9927