ANDTS

ANDTS

Att förebygga bruk och skador av alkohol, narkotika, dopning, tobaks- och nikotinprodukter och spel om pengar (ANDTS) och utforma stöd ur ett kvinnoperspektiv är ett avgörande fokus för oss på KSAN. Vi stöttar aktivt även våra medlemsorganisationer som driver ett aktivt arbete i dessa frågor. 

Kvinnor med en beroendeproblematik är en särskilt utsatt grupp och befinner sig ofta i livssituationer som ökar risken för att utsättas för olika typer av våld. Att särskilt lyfta kvinnors situation och utsatthet utifrån alkohol- och drogproblematik och att utveckla en ANDTS-strategi ur ett genusperspektiv är därmed en mycket angelägen fråga för att öka jämlikheten och jämställdheten i samhället och för att uppnå en jämställd och jämlik folkhälsa.

Vi vill se en tillgänglig beroendevård som tar i beaktande den problematik som kvinnor med beroende lever med. All beroendevård bör ha ett genusperspektiv i sin utformning av vården. 

Kvinnor med beroende har ofta problem inom flera livsområden som gör att de har behov av stödinsatser, behandling och vård. Utöver psykiska och fysiska sjukdomar till följd av beroendet, eller som grundorsak till beroendet, lever kvinnorna också ofta i en utsatt ekonomisk situation, i en osäker bostadssituation, de kan leva i relation präglad av våld eller/och ha erfarenhet av att sälja sexuella tjänster. 

Kvinnors och mäns beroende tar sig olika uttryck samtidigt som också vägen för att söka hjälp ser olika ut, och ändå är forskningen på området inriktad på män. Kunskapen om kvinnors beroende är därmed betydligt lägre än kunskapen om mäns beroende, vilket påverkar vilken behandling som erbjuds. Därför kräver KSAN även att mer forskning görs på området och att medel avsätts för stöd till underbeforskade områden kopplade till kvinnors hälsa.

 

KSAN är medlem i

KSAN Postadress

KSAN
c/o Solidaritetshuset
Tegelviksvägen 40
116 41 Stockholm

Kansliet
Telefon: 0703-769216
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Bankgiro
5604-9927