Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor

KSAN startades 1943 som ett svar på dåtidens utpräglade alkoholmissbruk bland män och den utsatthet som kvinnor och barn levde med till följd av det.

Idag klassas mäns våld mot kvinnor som ett stort samhällsproblem. Och trots banbrytande kvinnofrids- och sexköpslagar i Sverige, som vi fått på grund av de strider och kamper kvinnorörelserna har vunnit, och trots den forskning och gedigna kunskap om våldets mekanismer, har vi långt kvar. 

Vi ser även en utveckling idag att den moderna och kunskapsbaserade förståelsen gällande mäns våld mot kvinnor har politiskt nedvärderats. I stället används mer frekvent nya begrepp som våld i nära relation och hedersrelaterat våld. Fokus flyttas från mäns våld mot kvinnor till mer allmänt våld i nära relation eller specifikt hedersrelaterat våld. 

Liksom hedersrelaterat våld behöver ha ett eget fokus, en egen förförståelse om våldets mekanismer och egna strategier för att kunna angripa våldets orsaker, behöver mäns våld mot kvinnor ha ett eget särpräglat fokus med utvecklade egna forskningsbaserade strategier.

Det är så vi kan arbeta preventivt, fånga upp och arbeta mot utvecklingen. Mäns våld mot kvinnor är som sig bör klassat som ett stort samhällsproblem och förutom det individuella lidandet som i stort drabbar kvinnor och barn kostar det samhället stora summor varje år. 

Det är också viktigt för oss på KSAN att belysa olika grupper av kvinnor som på olika sätt har svårare att nås av samhällets stöd och insatser vid behov.

Kvinnor med en funktionsnedsättning är överrepresenterade i att utsättas för våld men många utsatta kvinnor går under radarn och samhällets stöd sviker. 

Kvinnor med en missbruksproblematik är även de överrepresenterade av att utsättas för våld. Trots att missbruket kan vara en följd av våldet har stödet och vården stora luckor. Det blir ofta ett scenario där du får söka stöd på grund av ett missbruk eller söka stöd för att du är våldsutsatt, trots att faktorerna ofta hör ihop.

Kvinnor med en missbruksproblematik är även en riskgrupp för att utsättas för sexuellt våld eller och tvingas till prostitution. 

KSAN kräver att det jämställdhetspolitiska delmålet ”mäns våld mot kvinnor ska upphöra” ska finnas kvar och att politiken ska jobba mot en nollvision mot alla typer av våld som drabbar kvinnor. 

KSAN är medlem i

KSAN Postadress

KSAN
c/o Solidaritetshuset
Tegelviksvägen 40
116 41 Stockholm

Kansliet
Telefon: 0703-769216
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Bankgiro
5604-9927