Ett webinarium om framtidens ANDTS - strategi

Den 4 november arrangerades ett webinarium "Framtidens ANDTS-Strategi" där KSAN var en av medarrangörerna, tillsammans med IOGT-NTO och 20-tal andra civilsamhälletsorganisationer.

Seminariet inleddes med ett välkomsttal av WHO:s programchef för alkohol och narkotika i Europa, Carina Ferreira Borges. 
Engligt WHO, orsakar alkohol 3 miljoner död varje år. KSAN efterfrågar en global #alkoholkonvention sedan 2017 och har ställt frågan till Carina Ferreira Borges om inte tiden var mogen för alkoholkonventionen. Medlemsländerna är oense, kommenterade Carina Ferreira Borges som var öppen för diskussion om konventionen, samt att olika alkoholpolicyer och regler tycktes vara en lösning för många av WHO:s medlemsländer.

Därefter följde presentationer från Magnus Jonsson från Socialdepartementet och Anna Månsdotter från Folkhälsomyndigheten.
KSAN efterlyser beaktning av särskilda behov för kvinnor i vård och behandlig, såsom det finns i EU:s nya narkotikaplan 2021-2025, även i den kommande ANDT-strategin. Leena Haraké ställde frågan om Minimum Quality Standards for treatment skulle i så fall ingå i kommande strategin. Magnus Jonsson lovade att återkomma i frågan. 

Håkan Leifman talade om civilsamhällets roll och arbete för ANDTS-Skuggstrategi. Seminariet avslutades med ett panelsamtal mellan Mona Eriksson (Polisen), Percy Larsson (Skatteverket) och Ulrika Ankargren (Länsstyrelsen). 

Titta på webinariet här

KSAN är medlem i