Årsmöte 2020

KSANs årsmöte inställdes i april 2020 med anledning av den extraordinära situationen i landet pga. coronaviruset.

KSANs styrelse beslutade att ett nytt datum för årsmötet blir den 31 augusti 2020. Mötet kommer att hållas virtuellt.

Årsmötehandlingar är skickade till anmälda ombud. Välmött den 31 augusti.

 

KSAN är medlem i