KSAN deltar i Hearing om nya ANDT-strategi

Den 5 februari deltog Leena Haraké i regeringens Hearing (del 1) i förberedelsetider av den nya ANDT-strategi.

KSAN som remissinstans deltog tillsammans med andra civilsamhällesorganisationer.

KSAN är medlem i