KSAN har anmält Spendrups/Norrlands Gulds ölavtal till Konsumentverket

KSAN har anmält Spendrups/Norrlands Gulds ölavtal till Konsumentverket.

 

Beskrivningen av bakgrunden till anmälan:

Norrlands Guld gör påträngande reklam om juridiskt bindande ölreklam med hot om vite om den som tecknat ölavtal med BankId inte dyker upp på krogen med slogan Ses i baren, inte i domstolen. Reklam i tunnelbana, bussar och t ex på TV 3 och TV 6 och kanal 6 frekvent flera gånger om dagen för att uppmuntra till alkoholkonsumtion med vän/ vänner. KSAN anser att marknadsföringen av s.k. ölavtalet strider mot marknadsföringslagen och inte är saklig, neutral utan uppsökande, påträngande och uppmanar till bruk av alkohol. Marknadsföringen av "ölavtalet" fyller inte måttfullhetskravet som gäller för alla aspekter av marknadsföringen - hur den är utformad, var marknadsföringen finns och hur den kommuniceras. I alkoholreklam får man inte heller påstå eller ge intryck av att alkoholkonsumtion höjer den fysiska eller psykiska förmågan, främjar utbildning eller social, sexuell, professionell framgång eller löser problem som ensamhet och tristess. Att under hot om vite främja social samvaro bör inte vara tillåtet. KSAN befarar även att ölavtalet väcker ungas nyfikenhet då ölavtals-reklam finns i tunnelbana, bussar, TV. Och BankId kan skaffas av en 13-åring med föräldrarnas samtycke. Tanken från början var nog inte att teckna ölavtal med detta ID. Men möjligheten finns då avtal kan tecknas via mobiltelefon.

 

KSAN är medlem i