Kanslichef Leena Haraké föreläser i Örebro 7 mars

"NBV bjuder in dig till en helkväll med musik, dans och en spännande föreläsning med Leena Haraké.

Föreläsning: Leena kommer att prata om kvinnors rättigheter, både nationellt och internationellt, med fokus på rätten till sin egen kropp, systerskap och våld i namn av heder. Leena är kanslichef på KSAN, Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol- och narkotikafrågor, och har över 30 års erfarenhet av förebyggande verksamhet inom många olika områden."

Läs mer här.

KSAN är medlem i