Projektledare Britt Fredenman till ICAA/ International Council on Alcohol and Addictions i Reykjavik,Iceland 24-25 januari 2019

Projektledare Britt Fredenman åker till Reykjavik den 24-25 januari för möte med ICAA/ International Council on Alcohol and Addictions.

Tema för mötet: Forum Planning Meeting. Förberedelser inför konferensen Social Responsibility: everybody´s business på Island 1-2 juni 2019.

 

Information om konferensen på Island 1-2 juni 2019

KSAN är medlem i