Projektledare Britt Fredenman föreläser om BellaNet - nationell/internationell i Södertälje 27 November 2018

På inbjudan av Södertälje Kommun, Kultur- och fritidskontoret/ Ung Fritid håller Britt Fredenman en inspirationsdag i Interaktivt ledarskap för genderspecifikt drogförebyggande arbete. KSAN stärker yrkesverksamma i ungas vardag att motverka våld, mobbning, trakasserier och kränkningar av tjejer/unga kvinnor och att stimulera till interaktivt genderspecifikt drogförebyggande arbete. Inspirationsdagen anordnas inom ramen av KSANs utbildningskoncept BellaNet- nätverket för nationell/internationell genderspecifik drogprevention. Inspirationsdagen ger kunskap, metodtips och idéer för ett interaktivt ledarskap med de utmaningar som finns idag för framgångsrikt drogförebyggande arbete.

KSAN är medlem i