Nationella uppmärksamhetsveckan "Spela Roll"

"Kampanjveckan “Spela roll” infaller den vecka då Alla Hjärtans Dag är och då uppmärksammar många länder barn som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. I till exempel USA och Storbritannien har man i flera år genomfört Children of Alcoholics Week just denna vecka. I Sverige genomfördes uppmärksamhetsveckan för första gången år 2011. Varje år riktas kampanjen mot en specifik målgrupp som är viktig för barn som påverkas av vuxna som dricker för mycket."

Från KSAN deltog kanslichef Leena Haraké och informatör Ida Stigzelius under måndagens föreläsningar på Princess Hall med fokus på barn i missbruk med Södermalms Stadsförvaltning och EWA-mottagningen.

Gun LisOchGänget

Fr.v. Ordförande för MHF Sollentuna, Täby, Danderyd, Sundbyberg Gun-Lis Roos, Junis Förbundsordförande Mona Örjes och Samordnare på CAN Kristofer Odö.

 

 

KSAN är medlem i