Nu öppnar KSANs nya webbplats MammaNet

Nu öppnar KSANs nya webbplats MammaNet!

Kl.13.00 idag öppnar KSAN MammaNet.se, en webbplats som avser att stärka, stimulera och vidareutveckla tidiga stödinsatser i föräldraskapet utan pekpinnar. MammaNet är till för att stödja kvinnor att bli mer kapabla som föräldrar samt förstå och ta till vara på både sina rättigheter och skyldigheter. Med rätt stöd i god tid finns alltid möjlighet att vara en bra mamma. MammaNet har byggts upp med projektstöd från Kronprinsessan Margarethas Minnesfond.

Att satsa på en mamma är att satsa på barnens hälsa och framtid. En enskild mamma kan knappast ändra på det som Socialstyrelsen, socialtjänsten och fackförbunden står handfallna inför idag, nämligen att samhället är också en dålig förälder.

Pilotverksamheten “Flera mammor — ett placerat barn” som nu tillgängliggörs i MammaNet, har bedrivits i en pågående verklighet där barn blir sjuka, mammors missbruk får ödesdigra konsekvenser, socialtjänsten krisar och familjehemmen kämpar för att upprätthålla en fungerande vardag, inte sällan för överlevnad för ett litet barn.

KSAN har sedan 1943 fokuserat på kvinnors situation, inte minst som mödrar. Det finns all anledning till omfattande utvecklingsarbete idag när det gäller förstärkt föräldrastöd även för familjer där riskbruk eller missbruk förekommer. Förebyggande och tidiga insatser efterfrågas — därav MammaNet.se.

mammanet

KSAN är medlem i