KSAN på frukostseminarium 18 maj

KSAN deltar idag på ett frukostseminarium om hur alkohol och tobak hämmar global utveckling arrangerat av FN-förbundet och IOGT-NTO-rörelsens internationella arbete. Seminariet handlar om hur de globala målen påverkas av alkohol och tobak.

"Alkohol och tobak är idag två av de största hälsoriskerna i världen, både för de som brukar, för personer i deras närhet samt människor som arbetar med produktionen. Om man skrapar lite på ytan går det också att se att många av de 17 globala målen påverkas negativt av alkohol och tobak."

Medverkande:
Ewy Thörnqvist, Tobaksfakta
Maik Duennbier, IOGT International
Lisa Sjöblom, Forum Syd
Aleksander Gabelic, Svenska FN-förbundet.

Moderator:
Pierre Andersson IOGT-NTO-rörelsen

Läs mer här.

KSAN är medlem i