KSAN till Förebygg i Gävleborg 17 maj

Kanslichef Leena Haraké åker till Kulturhuset Bollnäs 17 maj 2017 och föreläser "Om kvinnor och missbruk på 2020-talet" på Gävleborg läns förebyggarkonferens. På eftermiddagen deltar hon i konferensens panelsamtal om narkotikadödlighet. Konferensen sker i samarbete med NBV, IOGT-NTO, Gävle Kommun, Länsstyrelsen Gävleborg och Bollnäs Kommun.

KSAN är medlem i