KSAN medarrangör av seminarium i Kallhäll

Seminarium – Hälsa och välbefinnande – Frisk hela livet

Leena Haraké, kanslichef på KSAN-Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol och narkotikafrågor, ledamot i regeringens ANDT-råd.
Bo Johansson, ordförande i PRO Stockholms län och Jakobsberg, ledamot i landstingsstyrelsens pensionärsråd.
Ida Stigzelius, Informatör KSAN, moderator

Datum: 3 maj 2017
Tid : 14.00-16.00 (fika i pausen)
Plats : Folkets Hus, Gjutarplan 2, Kallhäll

KSAN är medlem i