KSANs årsmötesuttalande till statsministern

KSAN har idag expedierat årsmötesuttalandet till statsminister Stefan Löfven.

KSAN oroas över den ökande psykiska ohälsan bland unga kvinnor och ett samhälle som mer och mer bygger på en pillerburen välfärd. Vi behöver tidiga och kraftfulla insatser för att synliggöra och förebygga psykisk ohälsa bland flickor och unga kvinnor.

KSAN kräver att regeringen avsätter resurser till tidiga och kraftfulla insatser för att främja flickor och unga kvinnors hälsa. 

KSAN är medlem i