KSAN på World Forum Against Drugs 12-13 mars i Wien!

KSAN medverkade och deltog på konferensensen World Forum Against Drugs som hölls i Wien 12-13 mars. KSAN är medlem i WFAD World Federation Against Drugs sedan 2010.

Styrelseledamot Catarina Göransson Malmgren och kanslichef Leena Haraké höll en workshop den 12 mars om KSANs metodutvecklingsarbete "Gender Specific Drug Prevention - an investment for life". 

 

leena wien2016

KSAN:s kanslichef Leena Haraké (andre person f.h.) på plats i Wien.

 

catarina wien 2016

KSAN:s styrelseledamot Catarina Göransson Malmgren (i mitten) tillsammans med deltagare på WFAD i Wien.

KSAN är medlem i