KSAN utställare på Svenska Tandsköterskeförbundets konferens 4-5 februari

KSANs kanslichef och informatör är den 4-5 februari utställare med bokbord på medlemsorganisationen Svenska Tandsköterskeförbundets yrkeskonferens i Stockholm.
KSAN passar även på att samla in ytterligare underskrifter till namninsamlingen för en global alkoholkonvention!

KSAN är medlem i