KSAN föreläser i Dalarna 26/10

Den 26 oktober håller NBV Dalarna konferens om det ökande drickandet bland äldre i samarbete med Länsstyrelsen, IOGT-NTO och Hela Människan. KSAN:s kanslichef Leena Harake föreläser om "Får jag vara nykter och drogfri på hemmet"?

KSAN är medlem i