KSAN på Skolsköterskornas kongress 7-8 maj Karlstad!

Riksföreningen för Skolsköterskor är en av KSAN:s 35 medlemsorganisationer. Den 7-8 maj deltar KSAN som utställare på Skolsköterskornas kongress i Karlstad.

KSAN representeras av informatör Louise Hammar som kommer att informera om KSAN:s nya material och dela ut "En liten bok om stora känslor - Piller kan inte bota allt".

KSAN är medlem i