Studiebesök på KSAN av NGO Kalegium från Vitryssland

KSAN tog emot ett studiebesök från Vitryssland den 28 juni, som hade anordnats av RNS/Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle. Sju personer från NGO Kalegium besökte KSAN:s kansli och togs emot av informatör Louise Hammar, assistent Anna Strand, och Ruth Arvidsson från projektet Marknadsföring till flickor.

NGO Kalegium arbetar med tjejgrupper och har tidigare haft samarbete med KSAN kring en utbildning av tjejgruppsledare i Vitryssland. Bland de sju besökarna fanns flera som hade arbetat med tjejgrupper och som till hösten ska börja arbeta med den vitryska översättningen av "Bella Grus och glitter 2 – för tjejgrupper" (KSAN/K.Byréus 2001, 2006). De var därför intresserade av att höra hur KSAN arbetar med tjejgruppsledare och hade frågor kring hur tjejgrupperna brukar fungera rent praktiskt. De var väldigt förtjusta i Bella-materialet och motiverade att fortsätta arbeta med metoden.

KSAN är medlem i