KSAN bjuder in till tre regionala konferenser!

KSAN inbjuder till tre regionala konferenser om:
"55+, Vuxna och äldre kvinnors alkohol- och läkemedelsanvändning – en hälsorisk"

Helsingborg den 17 september 2012 på Clarion Grand Hotell, 9.30 – 15.30
Stockholm den 18 september 2012 på ABF-huset, Zetasalen, 10.00 – 15.30
Umeå den 19 september 2012 på Norrlands Universitetssjukhus NUS, 10.00 – 15.30

Kvinnor 55+ är en växande grupp i antal både i Sverige och i övriga Europa. Många av de kvinnor som nu går i pension har en högre alkoholkonsumtion än tidigare generationer och tar med sig sina alkoholvanor in i pensionsåldern. En trolig konsekvens blir en ökad andel riskkonsumenter och mer alkoholrelaterade skador, vilket kommer att ställa större krav på arbetslivsinriktad rehabilitering och insatser från hälso- och sjukvården.

Den traditionella beroendevården saknar behandlingsprogram för äldre kvinnor, trots att alkoholen är en större hälsofara för äldre än för yngre bl.a. med tanke på att många äldre medicinerar. I Sverige har de ändrade dryckesvanorna bland medelålders kvinnor redan avspeglat sig inom vården. Den alkoholrelaterade dödligheten i leversjukdomar bland kvinnor 50-69 år har ökat med 83 % det senaste årtiondet, jämfört med 65 % för män.

KSAN har, med ekonomiskt stöd från Statens Folkhälsoinstitut, i sitt projekt "55+" tagit fram ett aktuellt kunskapsunderlag för att kunna förebygga den ogynnsamma utvecklingen av alkohol- och läkemedelskonsumtion bland vuxna och äldre kvinnor, samt påskynda utvecklingen av adekvata stöd och behandlingsinsatser. Kunskapsunderlaget presenteras vid dessa konferenser och utvidgas i brett samarbete med lokala och regionala aktörer.

Inledningstalare är Anders Lundström, socialnämndens ordförande i Helsingborg, Kaisa Snidare, länssamordnare ANDT, Länsstyrelsen i Stockholms län, och Eva Andersson, ordförande i socialnämnden Umeå kommun. Föreläsningar kommer att hållas av Professor Salme Ahlström, The National Institute for Health and Welfare (Finland), Forskningsledare Annika Nordström, Region Västerbotten, Med dr. Christina Unge, med flera.

Detaljerat program kommer inom kort!

Anmälan
Ingen deltagaravgift. Anmälan skickas senast den 13 september till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Obs! Glöm inte att skriva vilken stad/datum anmälan gäller. Anmälan är bindande då deltagarantalet är begränsat. Lunch och fika ingår.

Kontaktpersoner på KSAN
För frågor gällande konferensens innehåll kontakta KSAN:s kanslichef Leena Haraké, 08-101051.
För frågor om anmälningar kontakta informatör Louise Hammar, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 08-101041.

KSAN, Östermalmsgatan 33, 114 26 Stockholm, www.ksan.se, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

KSAN är medlem i