Vad vill Vänsterpartiet i EU?

Hur ser ni på det svenska alkoholmonopolet och vilka konsekvenser skulle ett införande av gårdsförsäljningen få för det svenska samhället?

-Vänsterpartiet vill bevara det svenska alkoholmonopolet. Vi står för en solidarisk och ansvarsfull alkoholpolitik. Tillgängligheten på alkohol ska vara begränsad, bl.a. genom ett starkt systembolag. Alkohol är ett av våra största folkhälsoproblem och orsakar flera allvarliga sjukdomar samt skador genom olycksfall och våld. Ju mer alkohol som konsumeras, desto större blir skadorna, som även drabbar dem som inte dricker alkohol.

Vilka konsekvenser av legaliseringen av narkotika som några av våra europeiska grannländer har infört ser ni?

-Vänsterpartiet avvisar konsekvent alla förslag som skulle innebära att illegala droger legaliseras. Att tillåta droger som idag är illegala innebär enbart att marknaden utvidgas och att fler människor riskerar att bli drogberoende. Det skulle leda till mer problem för enskilda människor och till ökade kostnader för samhället. Hantering av cannabis är och bör vara olaglig. Däremot kommer vi att följa frågan.

Hur ser ni på EU:s roll i att främja folkhälsan i Sverige ur ett kvinnoperspektiv?

-Vänsterpartiet anser att folkhälsopolitiken bör vara ett nationellt ansvar. EU kan spela en viktig roll i att sprida kunskap och forskning om folkhälsofrågor samt underlätta jämförelser och lärande mellan länder.

Hur kan Sverige påverka EU positivt i frågor om ANDTS och jämställd folkhälsa i hela EU?

-Vänsterpartiet anser att folkhälsopolitiken bör vara ett nationellt ansvar. Sverige kan bidra med att sprida kunskap om vilka delar av vår politik som fungerar bra och mindre bra.

Vilka åtgärder anser du att EU bör vidta för att främja förebyggande arbete mot narkotikamissbruk med ett särskilt fokus på kvinnor?

-Vänsterpartiet anser att narkotikapolitiken bör vara ett nationellt ansvar. EU bör bidra med kunskap, forskning och erfarenhetsutbyte mellan länderna.

Vilken roll anser ni att EU bör spela i att stödja skademinimering och sociala åtgärder för kvinnor som missbrukar narkotika?

-Vänsterpartiet anser att narkotikapolitiken bör vara ett nationellt ansvar. EU bör bidra med kunskap, forskning och erfarenhetsutbyte mellan länderna.

Utifrån kvinnors bruk hur kan EU arbeta för att minska på efterfrågan på narkotika genom förebyggande arbete, utbildning och behandling?

-Vänsterpartiet anser att narkotikapolitiken bör vara ett nationellt ansvar. EU bör bidra med kunskap, forskning och erfarenhetsutbyte mellan länderna.

Hur kan Sverige bäst samarbeta med andra EU-länder för att förbättra folkhälsan och bekämpa narkotikamissbruk?

-Sverige kan lära av andra länder och utbyta erfarenheter om vilka insatser som varit framgångsrika och vilka politiska åtgärder som fungerar mindre bra.

Hur kan Sverige bättre samordna brottsbekämpningen av narkotikahandel med andra EU-länder?

-Mer resurser måste satsas på att hitta och stoppa drogerna redan vid gränserna. Narkotikasmugglingen till EU ökar och beslagen av kokain har nått rekordnivåer de senaste åren. Den största delen av de illegala drogerna som kommer till EU smugglas sjövägen. 70 procent av narkotikabeslagen sker i EU:s hamnar. EU:s arbete med att bekämpa gränsöverskridande narkotikahandel måste intensifieras.

KSAN är medlem i

KSAN Postadress

KSAN
c/o Solidaritetshuset
Tegelviksvägen 40
116 41 Stockholm

Kansliet
Telefon: 0703-769216
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Bankgiro
5604-9927