Debattartikel i Altinget - Stoppa gårdsförsäljning för barnens skull

Nu har vår debattartikel baserat på vårt årsmötesuttalande publicerats i Altinget. Sprid den gärna!

Debatt

Stoppa gårdsförsäljningen för barnens skull

Vi ser en tydlig risk att ännu fler barn och unga blir drabbade om lagförslaget om att tillåta gårdsförsäljning går igenom. Det skriver företrädare för Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor.

https://www.altinget.se/artikel/stoppa-gaardsforsaljningen-for-barnens-skull

Att barn har rätt till en trygg uppväxt kan ses som en självklarhet, men så ser det tyvärr inte ut i dag. Så många som 320 000, eller 15 procent, av alla barn i Sverige påverkas negativt på grund av att ha vuxit upp med minst en förälder med alkoholmissbruk.

Gårdsförsäljning sätter alkoholmonopolet på spel

När Sverige gick med i EU 1995 fick vi genom en undantagsbestämmelse för att behålla alkoholmonopolet. Nu ligger ett lagförslag om tillåtande av gårdsförsäljning av alkohol på regeringens bord. I korthet innebär förslaget att försäljning av alkoholdrycker som tillverkas i Sverige får ske vid sidan av Systembolaget. Gårdsförsäljning innebär dock inte att drycker måste säljas på en gård. Försäljningsställen kan öppnas var som helst. Två tidigare förslag har lagts ner då Systembolagets monopol hotas av ett sådant beslut utifrån EU-rätten.

KSAN, Kvinnoorganisationernas samarbetsråd i alkohol- och narkotikafrågor, vill rikta fokus på barnens situation. Aktuell forskning visar med tydlighet på barns utsatthet när det gäller vuxnas alkoholkonsumtion. Vi ser en tydlig risk att ännu fler barn och unga blir drabbade om lagförslaget om att tillåta gårdsförsäljning går igenom.

Alkoholmonopolet gynnar folkhälsan

Det svenska alkoholmonopolet och Systembolaget är en viktig del i den svenska alkoholpolitiken. Systembolaget har ett ansvar för hela Sverige, inte bara för de som handlar i dess butiker. Uppdraget är inte att sälja så mycket alkohol som möjligt utan att sälja ansvarsfullt och utan vinstintresse. I uppdraget ingår även att ta ansvar för barn och anhöriga till personer med alkoholproblem.

Forskning visar att ett monopol är ett effektivt verktyg för att begränsa alkoholens kostnader och skador i samhället.

Anledningen till att Sverige vill begränsa tillgången på alkohol är att det gynnar folkhälsan. Det finns ett direkt samband mellan den totala mängden alkoholkonsumtion i ett land och dess effekter på folkhälsan. Forskning visar att ett monopol är ett effektivt verktyg för att begränsa alkoholens kostnader och skador i samhället. En viktig del i Systembolagets arbete är forskning om alkoholens negativa verkningar och de avsätter därför tio miljoner årligen till forskning.

Skydda barn från en destruktiv uppväxt

Forskning om hur barn påverkas av att växa upp med föräldrar som dricker för mycket startade redan i början på 1900-talet. Sedan dess har en rad studier publicerats om olika psykosociala svårigheter som barn till föräldrar med alkoholproblem utvecklar, bland annat ökad hyperaktivitet, normbrytande beteende, depressions- och ångestsymtom, låg självkänsla och bristande impulskontroll. Andra studier visar att dessa barn som vuxna även uppvisar en ökad risk för kriminalitet, ångest, depression, självmordsförsök och arbetslöshet.

Om Systembolagets monopol upphör ökar risken för en högre alkoholkonsumtion, vilket direkt skulle påverka kvinnor och barns hälsa på ett negativt sätt. Barn behöver samhällets skydd, då de inte själva kan ta sig ur en destruktiv uppväxt. Med tanke på de negativa konsekvenser för folkhälsan tar vi bestämt avstånd från lagförslaget om gårdsförsäljning samt påtalar vikten av förebyggande arbete för barn, unga och mammor som riskerar att hamna i skadligt alkoholbruk.

KSAN är medlem i

KSAN Postadress

KSAN
c/o Solidaritetshuset
Tegelviksvägen 40
116 41 Stockholm

Kansliet
Telefon: 0703-769216
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Bankgiro
5604-9927