KSAN Årsmötesuttalande 2023 - Stoppa mäns mot våld mot kvinnor och barn

Stoppa mäns våld mot kvinnor och låt fokus ligga på orsaksfrågan och inte bara det könsbaserade våldets konsekvenser och säkerställ att barn ses som de egna rättighetsbärare de är enligt Barnkonventionens intentioner.

I år är det 80 år sedan KSANgrundades som ett svar på den utsatthet och svåra hemförhållanden kvinnor och barn omgavs av i ett samhälle starkt präglat av ett utbrett alkoholmissbruk bland fäder och män.

Det har gått 50 år sedan frågan om mäns våld mot kvinnor började ses som ett allvarligt samhällsproblem och inte ett ”bara” ett privat familjeproblem. Skiftet i synsättet skedde tack vare hårt arbete från kvinnoorganisationerna som blev det stöd kvinnor och barn behövde när samhällets brast och såg till att frågan om mäns våld mot kvinnorfördes upp på dagordningen.

2017 fick Sverige äntligen en nationell strategi på plats för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Trots stort fokus på frågan i nutid och hög medvetenhet bland myndigheter och beslutsfattare mördas en kvinna i genomsnitt vartredje vecka av en man hon har haft en relation med. Många fler utsätts förfysiskt, psykiskt, sexuellt och/eller ekonomiskt våld av någon hon har en nära relation med.
Mörkertalet är stort och när det gäller sexualbrott är mörkertalet ännu större.

KSANunderstryker vikten av att utveckla skiftet i synsätt på detta allvarliga samhällsproblem. Myndigheter och beslutsfattare kan inte bara lägga fokus på våldets konsekvenser utan även våldets orsakerför att uppnå en nollvision, i det arbetet ingår att belysa problematiska maskulinitetsnormer och då måste fokus på män, pojkar och normerinkluderas i det fortsatta arbetet.

Varje år dödarfyra till fem föräldrar sina egna barn i Sverige, vilket i genomsnitt blir ett barn vartredje eller var fjärde månad, trots att otal olika kontakter med myndigheter och inkomna orosanmälningar signalerat allvaret för barnets situation innan mordet. I många fall används barnet som ett vapen mot den andra föräldern, vilket ofta är en kvinna.

Vartionde barn uppskattas ha upplevt våld i familjen. Statistiken visar att för barn innebär detta en sårbarhet och psykisk ohälsa som sitter kvarlångt upp i vuxen ålder.

Trots decennier av kamp för kvinnor och barn som fallit och fortsatt faller offerför mäns våld så talar statistiken sitt tydliga språk. Bara genom att vara kvinna och barn i Sverige innebär attrisken markant är högre för att utsättas för manligt våld, kränkningar och hot med förödande konsekvenser.

Med stöd av ovanstående kräver KSAN:s årsmöte

Att: myndigheter och beslutsfattare ska lägga fokus på det genusbaserade våldets orsaker och inte bara dess konsekvenser

Att: myndigheter och beslutsfattare prioriterar frågan att erbjuda långsiktigt stöd till kvinnor och barn som utsätts för våld och tvingas leva med våldets konsekvenser

Att: myndigheter och beslutsfattare ska synliggöra det könsrelaterade våldets orsaker och framta strategier för att motverka skadliga maskulinitetsnormer

Att: Att myndigheter och beslutsfattare ska se barn som egna rättighetsbärare, och med utgångspunkt i Barnafridsbrottet och Barnkonventionen - aldrig tvinga barn till umgänge med en förälder som hotar och slår

KSAN är medlem i

KSAN Postadress

KSAN
c/o Solidaritetshuset
Tegelviksvägen 40
116 41 Stockholm

Kansliet
Telefon: 0703-769216
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Bankgiro
5604-9927