KSAN - medarrangör till Sverige mot narkotika

SMN Drottningen

Den 23 mars arrangerades konferensen Sverige mot narkotika i Borås. Under hela 2020 deltog KSAN i digitala möten tillsammans med ett antal andra frivilligorganisationer för att förbereda programmet.
Många medverkande deltog digitalt och Drottning Silvia invigde mötet. ” Varje barn och ungdom har rätt till en trygg uppväxt utan missbruk”, sa Drottningen.

KSAN:s film "Se mig" om barns utsatthet, framtagen med hjälp av statsbidrag från Socialstyrelsen, visades under konferensen med över 1800 representanter från ca 200 kommuner.

Lotten Sunna, en av grundarna för föreningen #Utanskyddsnät , KSAN:s medlemsorganisation, deltog i samtalspanel om den nya ANDTS-strategi och lyfte barnens behov och vikten av stöd till kvinnor i beroende och bristande behandlingsinsatser för kvinnor där "40% av narkotikarelaterade dödligheten står kvinnor för", säde Lotten. Avslutningsvis uderströk hon vikten av kompetensutveckling för de som jobbar med flickor och kvinnor på statliga myndigheter.

Konferensen Sverige mot narkotika sändes från Borås kongresshus där en del av arrangörerna och talarna fanns på plats. Flera nationella och internationella experter deltog, bland annat från amerikanska Colorado, som var tidigt ute och legaliserade cannabis. 

Läs mer här

 

KSAN är medlem i