God Jul 2018 och Gott Nytt År 2019 önskar KSAN

Ett innehållsrikt år går mot sitt slut där KSAN och BellaNet har hållit utbildningsdagar på flera orter i landet, Mamma-dotter-grupper har varit verksamma inom ramen för MammaNet.se, seminarier i Almedalen har anordnats och flera föreläsningar har hållits av KSAN för Länsstyrelser, kommuner, NordAN, Alcohol and Drogpolicy Network och flera andra konferenser bland andra World Drug Day 2018 i London. KSAN omvaldes till EU:s Civil Society Forum on Drugs (CSF) för fjärde gången fram till 2020. Förutom att hålla i utbildningsdagar så har KSAN:s Britt Fredenman deltagit på ICAA-möten i Haag och i London. KSAN har även varit utställare på Drogfokus, Skolkuratorsdagarna, Tandsköterskeförbundets yrkeskonferens och Skolsköterskekongressen och nått ut till tusentals yrkesverksamma.

Vi hoppas på ett minst lika spännande och händelserikt år 2019!

God Jul och och Gott Nytt år önskar KSAN

 background 15802 1280

KSAN är medlem i