KSAN till Partsgemensamt forum för dialog om demokratibegreppet

Idag representerar kanslichef Leena Haraké KSAN på Partsgemensamt forum, PGF. Dialogen är en fördjupning om civilsamhället och värdegrunden - demokratibegreppet.

KSAN är medlem i