KSAN till Sankt Petersburgs Drug Prevention Centre

Idag åker kanslichef Leena Haraké och projektledare Britt Fredenman från KSANs BellaNet till S:t Petersburgs Drug Prevention Centre 23-26 april. KSAN står för en heldagsföreläsning och workshops med ett genderspecifikt innehåll. I programmet finns också ett stort avsnitt om KSAN som en paraplyorganisation i ANDT-frågor. Seminariet är en del av samarbetet med St Petersburgs Preventionscentrum som beviljats medel från Nordiska Ministerrådet för att lyfta kvinnoperspektivet.

KSAN är medlem i