KSAN på SMART Syds inspirationsdag i Hässleholm den 9 februari!

Den 9 februari håller SMART Syd inspirations- och kunskapsdag i Hässleholm. Från KSAN medverkar Britt Fredenman med föreläsningen ”Drogprevention på 2020-talet – Förebyggande för framtiden – Särskilda anledningar att lyfta flickors frågor”. 

Samma dag deltar KSAN:s kanslichef i Partsgemensamt forum, där KSAN är representerat för första gången. I Partsgemensamt forum diskuterar representanter från regeringen och civilsamhället hur förutsättningarna för det civila samhällets organisationer kan förbättras. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor sammankallar och administrerar forumet.

 

KSAN är medlem i