KSAN på NordAN-konferens 23-24/10!

KSAN och dess styrelse deltar på NordAN-konferensen i Helsingfors den 23-24 oktober.

KSAN:s ordförande Maj-Inger Klingvall är plenumtalare den 23/10 och ska föreläsa om \"The Pink Monster - methods to resist aggressive marketing of alcohol and other drugs to young women\".
På eftermiddagen hålls Women\'s seminar som modereras av KSAN:s kanslichef Leena Haraké. Leena föreläser om ”Networking to resist the impact of media messages and pressure on young women” och om BellaNet International.

Läs mer om konferensprogrammet och Women's seminar .

KSAN är medlem i