Höstaktiviteter för KSAN!

Nu förbereder vi flera av KSAN:s kommande aktiviteter, t ex:

- föreläsningen i Göteborg på Familjehemskonferensen den 9 september om Mammakampen- från instinkt till insikt,

- utställningen på medlemsorganisationen Sveriges Skolkuratorers riksmöte i Visby 12-13 oktober

- utbildningsdagen för tjejgruppsledare på Ryttaralliansen den 15 september,

- teaterpjäsen Ses i baren spelas den 16 september på Södra Latin i Stockholm

- inspirationsdagen för gruppledare för mamma-dotterverksamheten Viola i Orsa den 16 september,

- inspirationsföreläsningen för projektet Bella Suomi den 25 september i Vasa, Finland,

- Mässan Sverige mot Narkotika 1-2 oktober i Landskrona i samarbete med Folkrörelser mot Droger,

- KSAN:s deltagande i CSF - EU:s Civil Society Forum on Drugs den 5-6 oktober i Bryssel,

- KSANs ordförandekonferens för medlemsorganisationer den 6 oktober i Stockholm,

- ICAAs styrelsemöte på KSAN 12-13 oktober,

- NordANs kvinnoseminarium och konferens den 23-24 oktober i Helsingfors,

- mässan Förebygg.nu i Göteborg den 11-12 november, där KSAN är både utställare och seminariehållare om BellaNet och tjejer och narkotika, "Barbie. Mollie, Hillbillie och Spicegirls"

Fortsättning följer!

KSAN är medlem i