EU:s Civil Society Forum - KSAN i Bryssel 19-20/4

KSAN till EU:s Civil Society Forums 7:e möte i Bryssel 19-20 april

KSAN är en av EU-kommissionen utvalda organisationer i Civil Society Forum on Drugs in the EU sedan 2008. Kanslichef Leena Haraké åker idag den 18 april till Bryssel för att delta i forumets sjunde möte.

KSAN har sedan förra året arbetat med att lämna in synpunkter på EU:s kommande drogstrategi i samarbete med flera andra organisationer som står för en restriktiv narkotikapolitik. Det gemensamma arbetet har sammanfattats i "An integrated approach to EU drug policy". KSAN har konsekvent krävt beaktande av kvinnoperspektiv och Kvinnokonvention i den kommande strategin. Leena Haraké kommer att lyfta kvinnofrågan vid detta forummöte.

KSAN är medlem i