KSAN medverkar på Folkhälsostämman 2012

Folkhälsostämman 2012 hålls den 23-25 april på Folkets Hus i Stockholm. Där samlas Folkhälsosverige för att diskutera hälsofrämjande och förebyggande folkhälsoarbete på nationell, regional och lokal nivå.

KSAN:s kanslichef Leena Haraké kommer att medverka på seminariet "Vidtar Sverige de mest effektiva åtgärderna inom ANDT-området?", som hålls tisdag 24 april 10.45-12.00.

KSAN är medlem i