KSAN till Novodvinsk, Ryssland 13-16 maj

På inbjudan från Council of Women of Novodvinsk´s City i Ryssland reste kanslichef Leena Haraké till Ryssland 13-16 maj där hon deltog som föreläsare på ett internationellt seminarium som var en avrapportering av ett utvecklingsprojekt som kvinnorådet har bedrivit med stöd av Nordiska Ministerrådet.

Leena Haraké presenterade utvecklingen av och utmaningar för KSAN:s mångåriga verksamhet med fokus på kvinnor, alkohol och andra droger.
- Vi har tidigare träffat representanter från Novodvinsk kvinnoråd vid två tillfällen här på KSAN och de gör ett fantastiskt arbete för att hitta samarbetsformer för att förbättra livsvillkoren för de som har det sämst ställt, säger Leena.

Läs mer om seminariet här.

 

novodvinsk-2012

Studiebesök på arbetsförmedlingen i Novodvinsk.

 

novodvinsk-kvinnoklubb-2012

Kvinnoklubben i Novodvinsk.

 

 

 

KSAN är medlem i