Vecka 45 - Uppmärksamhetsvecka om alkohol

vecka45logo1

Över en miljon människor i Sverige beräknas ha någon form av riskbruk av alkohol som kan leda till ett missbruk och svåra medicinska skador men där problemen ännu inte är allvarliga. För åttonde året i rad genomför därför ett 20-tal frivilligorganisationer samordade aktiviteter i samarbete med andra aktörer under vecka 45, allt för att uppmärksamma alkoholfrågan ur ett folkhälsoperspektiv samt för att upplysa om riskbrukets konsekvenser.

Tips för vecka 45!
Information att använda i sociala medier:

- Alkohol är beroendeframkallande
- Alkohol kan orsaka nerv- och hjärnskador
- Alkohol kan orsaka skador på lever och bukspottskörtel
- Alkohol kan orsaka hjärnblödning och cancer
- Alkohol kan skada din hälsa
Varannan förare som omkommer i singelolyckor i trafiken är alkoholpåverkad
- Hälften av alla som drunknar har alkohol i blodet
- Alkohol i samband med arbete ökar risken för olyckor
- Alkoholkonsumtion under graviditeten kan skada barnet
- Barn som får alkohol hemma dricker sig berusade oftare än andra barn
- Att börja dricka i tidig ålder ökar risken för alkoholproblem

- En global alkoholkonvention behövs

- Raising the issue of alcohol as an important health risk  #AlcoholAwarenessWeek45
- #Alcohol is the 3rd top risk factor in Europe for ill health #AlcoholAwarenessWeek45
- Drunk driving is one of the main causes of deaths on EU roads #AlcoholAwarenessWeek45
- #Alcohol number 1 risk factor for early death in age 25-59 >core of the working population
- Europe is the heaviest #alcohol drinking region in the world #AlcoholAwarenessWeek45
- #Alcohol causes liver cirrhosis, fatty liver and cancer #AlcoholAwarenessWeek45
- IARC classified #alcohol as category 1 carcinogen already in 1988 #AlcoholAwarenessWeek45

Kontaktuppgifter till personer som arbetar med Vecka 45

KSAN
Leena Haraké, Kanslichef
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tel. 08-10 10 51
www.ksan.se

Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF)
Gun-Lis Roos, Kontaktperson
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tel. 0709-48 81 42
Vecka 45 på Facebook
www.mhf.se

SLAN Sveriges landsråd för alkohol- och narkotikafrågor
Kjell-Ove Oscarsson verkställande ledamot
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tel. 0705-946844
www.slan.se

Nätverket Levnadsvanor
Ylva Lyander, svensk sjuksköterskeförening
Tel. 0706-048 438
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
www.swenurse.se/Sektioner-och-Natverk/Natverket-Levnadsvanor/Aktuellt/

Uddevalla, Processledare för hälsofrämjande sjukvård
Utvecklingsenheten, Ledningskansliet för NU-sjukvården
Ebba Carlsson
Tel: 010-435 65 28
Mobil: 070-020 66 88
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

NBV Stockholms län
Ninve Düzgün-Khelil, regionchef
Tel. 0733-730195
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
http://nbv.se/stockholm

STAD Primärvårdsprojektet & Anhörigskolan
Unda Lönnqvist, projektledare
Tel. 0704-842 582
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
www.sll.se

Trygg i Norrtälje kommun
Sofie Ahlholm, folkhälsostrateg
Tel. 0706-390 814
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Vecka 45 - uppmärksamhetsvecka om alkohol - Norrtälje kommun

Sollentuna kommun Socialkontoret/beroendemottagning
Ingrid Norberg, enhetschef
Tel. 08-579 226 64
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
www.sollentuna.se www.sollentuna.se/sv/omsorg--stod/Missbruk-och-beroende/riskbruk/

Blå Bandet
Per-Olof Svensson, organisationssekreterare
Tel. 0705-68 23 20
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
www.blabandet.se

Föreningen Fruktdrycker
Ann-Louise Friberg
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tel. 0733-83 83 62

Insamlingsstiftelsen Choice
Robert Åkesson, VD
Tel. 0707-957 198
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
www.stiftelsenchoice.se

KRIS-08 Stockholm
Sara Woldu, ordförande
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tel. 0722-59 58 11
www.kris.a.se

Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tel. 033-10 28 11
www.lansnykterhetsforbundet.nu

JLN Jönköpings läns nykterhetsförbund och CAN Länsombud
Kicki Olofsson
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tel. 036-31 67 70
Mobil 0704-04 41 73

Östergötlands läs nykterhetsförbund
Marie Gustafson
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tel. 013-13 92 15
www.nykterhetsforbundet.se

IOGT-NTO Stockholms Södrakrets
Jan SteneforsTel. 0762-49 15 88
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
www.iogt.se

LP-Verksamhetens ideella riksförening
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Tel. 08-619 25 10
www.lp-verksamheten.se

Sveriges Lärares Nykterhetsförbund, SLN Stockholms distrikt
Karin Öberg, ordförande
Tel. 0762 52 66 41
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Sveriges Lärares Nykterhetsförbund, SLN
Ordförande Ali Jerremalm
Tel. 0706-92 80 74
Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

KSAN är medlem i