Vi uppmanar regeringen att lyssna!

Att gå vidare med förslaget om anmälningsplikt är att tvinga professionella medarbetare till angiveri, vilket är juridiskt oförsvarbart, djupt oetiskt och ytterst en allvarlig fara för människors liv och hälsa.

KSAN, är de svenska kvinnoorganisationernas samarbetsråd för frågor som rör alkohol och andra droger. Vi värnar kvinnors hälsa och är en paraplyorganisation för ett stort antal professionsförbund inom hälso- och sjukvård med många anställda inom sjukvården. Nu är vi djupt oroade över regeringens förslag att inrätta en ordning där anställda i regioner, kommuner och myndigheter ska vara skyldiga att undersöka personers lagliga rätt att vistas i landet och att ange papperslösa till polisen och Migrationsverket. Vi är mycket bekymrade över förslagets allvarliga konsekvenser, både för utförare i berörda verksamheter och inte minst för den tillitsbrist förslaget skapar i mötet med de som söker vård. Det är sårbara grupper som kommer att drabbas mest, särskilt utsatta är kvinnor och barn. Vi behöver gemensamt stå upp för de som behöver samhället mest och inte som förslaget innebär skapa ett samhälle där vi anger varandra. Redan i dag finns en skyldighet för ex. socialnämnden att lämna ut uppgifter om en papperslös personliga förhållanden till Polisen eller Migrationsverket om de begär det och uppgifterna behövs för att utvisa någon. Det räcker. Någon ny lagstiftning behövs inte.

Offentlighetsprincipen liksom sekretesslagstiftningen är bärande byggstenar i vårt samhälle. När sekretess får brytas är noga reglerat i lag. Det kan exempelvis ske vid fara för hälsa och liv och när barn far illa, vilket är något helt annat än att som professionell yrkesutövare tvingas bryta sekretessen på grund av orimliga politiska krav.

Barn som bor i Sverige ska ha lika tillgång till vård, skola, omsorg och sjukvård. Grundläggande är att människor i utsatthet ska våga be om stöd och hjälp. Vi förväntar oss att alla människor som vistas i Sverige får ett humant bemötande i mötet med samhällets viktiga funktioner. Ett argument för förslaget sägs att vara att det motverkar skuggsamhället. Skuggsamhället motverkas inte genom ökad misstro, otrygghet och rädsla utan genom ökat förtroende för svenska myndigheter och för svenska viktiga samhällsfunktioner. Det är tillsammans vi bygger ett starkt samhälle.

KSAN ser en oroväckande utveckling om förslaget blir verklighet. Konsekvenserna blir ett samhälle som präglas av misstro, rädsla och ett samhälle präglat av ökad otrygghet och polarisering. KSAN vill försvara det öppna, demokratiska Sverige som bygger på tillit, respekt och offentlig tillgänglighet. Vi behöver gemensamt arbeta för ökad trygghet och tilltro samt särskilt i en orolig tid slå vakt om de universella mänskliga rättigheter vi demokratiskt beslutat om.

KSANs bestämda krav är att regeringen tänker om, lyssnar på alla oss som nu kraftfullt protesterar och omgående tar tillbaka förslaget, som är djupt oetiskt. 

 

 

 

KSAN är medlem i

KSAN Postadress

KSAN
c/o Solidaritetshuset
Tegelviksvägen 40
116 41 Stockholm

Kansliet
Telefon: 0703-769216
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Bankgiro
5604-9927