Första kallelse till KSANs Årsmöte 30 mars 2023


KSAN – Ett stycke kvinnohistoria

 

KSAN/Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol - och Narkotikafrågor kallar härmed anslutna medlemsorganisationer till ÅRSMÖTE 2023.  

Bilaga första kallelse hämtas: → HÄR

Datum: Torsdagen den 30 mars 2023  

Lunch: kl.12.00-13.00 

Årsmötesförhandlingar: kl. 13.00 - 15.00  

Plats: Sensus möte konferens, Klara Södra kyrkogata 1 
 

Ombud

Varje medlemsorganisation ansluten till KSAN äger, oberoende av medlemsantal, rätt att delta med fem ombud vid årsmötet. 

Anmälan av ombud senast den 15 februari  – länk till anmälningsformulär: HÄR 

 
Verksamhetsberättelse för år 2022 och övriga årsmöteshandlingar sänds ut till anmälda deltagare och anslutna riksorganisationer senast två veckor före årsmötet enligt stadgarna. 
 

Nominera till styrelsen

Nomineringar till styrelsen ska skickas till Eva Solberg sammankallande i valberedningen:Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  

Bilägger nomineringsblankett och brev från valberedning samt översikt av nuvarande ledamöter.

Vi ser fram emot många nomineringar från våra medlemsorganisationer. 

→ Nomineringsblankett KSAN 2023-2025

→ Översikt av nuvarande styrelse

Nomineringar ska vara valberedningen tillhanda senast den 15 februari 

Motioner 

Motion till ordinarie årsmöte kan väckas av medlemsorganisations styrelse. Motion skall vara KSANs styrelse tillhanda senast sex veckor före årsmötet. KSANs styrelse äger rätt delta i KSANs årsmöte med yttrande och förslagsrätt samt rösträtt frånsett beviljande av ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Årsmötet äger rätt att nominera. 

Välkomna att skicka era motioner senast den 15 februari till: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
 

Nominera till fjärilspriset
Fjärilspriset är en utmärkelse för visat mod och engagemang i frågor gällande alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel utifrån ett kvinnoperspektiv med utgångspunkt i KSAN:s stadgar.  
De ideella insatserna prioriteras vid val av mottagare.   

Nomineringarna görs via denna länk senast 15 februari: HÄR

Praktisk information och viktiga datum 

   

15 februari – sista dagen att nominera till styrelsen
15 februari – sista dagen att skicka in motioner 
15 februari – sista dagen för anmälan av ombud
15 februari - sista dagen för att nominera till Fjärilspriet
16 mars – sista kallelsen med samtliga handlingar till årsmötet, inkl. dagordning, skickas ut
30/3 – årsmötet hålls
 

Varmt välkomna! 

Styrelsen KSAN 

KSAN är medlem i