Rapport från CAN:s nätverkskonferens

Intensiva dagar på Haymarket

PPpeppCAN:s konferens är ett unikt tillfälle för NGO:er och länsombud att träffas, ta del av varandras verksamhet och knyta kontakter. I år samlades medlemmarna i Stockholm under två inspirerande dagar.

Centralförbundet för Alkolhol-och Narkotikaupplysning, CAN, samlar statistik och publicerar rapoorter i ANTDS-frågor.poddtips Undersökningarna görs både på eget initiativ och på uppdrag. Faktainsamlingen har pågått sedan 1906 och gör organisationen till en politiskt och religöst obunden kunskapskälla för våra frågor. 

KSAN är en av de cirka 50 medlemsorganisationerna som tillsammans med länsombuden, många gånger länsstyrelsernas ANTDS-ansvariga, till den årliga konferensen. 

statistikFöredrag varvades med fikapauser långa nog att knyta kontakter och byta erfarenheter. För KSAN:s del innebar det flera intressanta samtal om genderperspektivet i beroendevården och hur diskussioner om hur folkrörelserna ska anpassa sig efter dagens samhälle utan att förlora folkförankringen.

efterätt

KSAN är medlem i