Anhörigperspektivet - Storasysters rapport 2022

 

Storasysterkonferensen 202220221111 Storasysterkonferens DSC 4725 002

– Jag tror att jag mest hade behövt någon som bara höll om mig och sa, det var inte ditt fel. För man lämnas ensam och ingen pratar om det igen eller frågar om man behöver något, så man vet inte om man har gjort rätt eller fel, utsatt.
En röst från Storasysters rapport 2022

KSAN:s medlemsorganisation Storasyster har publicerat sin årliga rapport som i år fokuserar på Anhöriga till personer som utsatts för sexuella övergrepp.  Den visar att anhöriga vill och kan vara viktiga i läkandeprocessen, men att de saknar verktyg och kunskap om var de kan hitta verktyg för att stötta. 

Genom intervjuer med drabbade, deras syskon, föräldrar och respektive har Storasyster kartlagt behoven och presenterade dem under en konferens i Stockholm den 11 november.  Under paneldebatten mellan Linda Mekibes, kurator och samordnare på Barnahus Stockholm, Mia Kilström, psykoterapeut på RFSU kliniken framkom det anhöriga som kommer för att få hjälp ofta blir stärkta efter bara 4-5 samtal. 

Det betyder att en relativ liten insats från professionen kan stärka nätverket kring den drabbade och därmed, i förlägningen, även den som blivit utsatt. KSAN ställer sig bakom Storasysters förslag att inkludera gruppen i regeringens nationella anhörigstrategi inom vård och omsorg. 

Ta del av rapporten här.

KSAN är medlem i