Preparatkunskap i höst

Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland bjuder in till fyra digitala träffar om Sveriges vanligaste droger under hösten. De som har möjlighet kan dessutom delta i ett fysiskt studiebesök hos Tullverket i Göteborg. 

Om Droger är ett utbildningspaket för dig med intresse för prevention kring alkohol och andra droger. I årets version, som har fokus på preparatkunskap kommer du att få lära dig om de vanligaste drogerna i vårt samhälle. Om Droger är en återkommande utbildningsserie som arrangeras vartannat år av Länsnykterhetsförbundet Västra Götaland. Utbildningen hålls digitalt med fyra träffar och avslutas med ett fysiskt studiebesök hos Tullverket i Göteborg. Tillsammans med våra samverkansparter hälsar vi dig som har ett intresse för förebyggande verksamhet inom alkohol och droger, Varmt välkommen!

Tisdag 8 nov Tid: 9-11
Steg 1- Bas I denna baskurs kommer du får lära dig om olika kategorier av droger. Hur de framställs, hur de brukas, hur kropp och knopp påverkas samt vilka konsekvenser som kan uppstå både på kort och på lång sikt. Kursen tar behandlar också varför personer väljer att ta vissa droger och vilken effekt vill de uppnå med olika droger. Medverkande: Rickard Larsson, Mini Maria Hisingen, Göteborg

Onsdag 23 nov Tid: 9-11
Steg 2 - Fördjupning: Cannabis I steg två är fördjupar vi oss i Sveriges största olagliga drog – Cannabis. Legaliseringen av denna drog ökar runt om i världen och attityden till denna drog är splittrad i samhället. Varför är detta en så vanlig drog och vilka skador ger den både på individ och på samhällsnivå? Hur ser konsumtionen ut i Sverige och varför konsumeras cannabis? Medverkande: Rickard Larsson, Mini Maria Hisingen, Göteborg

Måndag 5 dec Tid: 9-11
Steg 3 - Nya preparat: Skolvaneundersökning, Vitt snus och E-cigaretter Detta steg fokuserar på nya preparat och tar sin utgångspunkt i den drogvaneundersökning som genomförts i Västra Götaland, i samverkan mellan kommunerna, Västra Götalandsregionen och CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Vi får en bild av hur våra unga mår och vilka droger som används. Vi fördjupar oss också i vitt snus och e-cigaretter som båda ökar i användningen bland unga. Medverkande: Marlene Nilsson, Regionutvecklare Västra Götalandsregionen. Maria Martini, Utvecklingsledare - ANDTS-förebyggande, Göteborgs stad.

Måndag 5 dec Tid: 13-14
Steg 4 - Nya preparat: Lustgas I samarbete med Sveriges Landsråd för Alkohol- och Narkotikafrågor djupdyker vi i ett tredje preparat som unga använder idag, Lustgas. Hur fungerar det och hur påverkar det kroppen? Medverkande: Erik Lindeman, Läkare, Giftmedelscentralen samt efterföljande panelsamtal.

Tisdag 24 jan Tid: 10-12
Steg 5 - Studiebesök hos Tullverket (fysiskt i Göteborg) Under studiebesöket får vi en inblick i tullens verksamhet från underrättelse till kontroll och deras tullkriminalverksamhet, vilket också innefattar smuggling på olika sätt.

Det går bra att anmäla sig till enskilda delar eller till hela paketet.

Länk till anmälan: https://www.eventonline.se/anmalan.php?eid=12605&key=573

KOSTNAD :Utbildningen är kostnadsfri. Personer som deltar på hela utbildningsserien har förtur till steg 5 på Tullverket. Länkar till föreläsningarna skickas ut några dagar innan respektive steg.
ANMÄLAN: sista anmälningsdag är 24 h före respektive steg och 12 december för studiebesöket.
KONTAKT: Ellen Garnwall. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., 0706-59 26 08
MER INFORMATION: Besök www.lansnykterhetsforbundet.nu

KSAN är medlem i