What's up?

År 2002 kontaktade Svenska Institutet KSAN för att initiera ett projektsamarbete med kultur- och kvinnoorganisationen NGO Kalegium i Pinsk, Vitryssland. KSAN kontaktade dramapedagoger som under 2002 utbildade och handledde NGO Kalegiums medlemmar att bli tjejgruppsledare utifrån KSAN:s metodmaterial "Grus och Glitter" (Katrin Byréus/KSAN, 1994, 1996). Ledarna engagerade sedan över tusen tonårsflickor i tjejgruppsverksamheten.

Påtryckningar från Svenska Institutet i december 2003, och upprepade efterfrågningar från NGO Kalegium, ledde till att KSAN ansökte om medel från Forum Syd till en utvärdering för att kunna besluta om ett eventuellt fortsatt samarbete med NGO Kalegium. Uppföljningsresan till Pinsk gjordes i augusti 2005.

Slutsatsen av uppföljningen var att det fanns ett stort behov av att arbeta drogförebyggande med unga kvinnor (19-25 år) samt att stötta kvinnors organisering och ett demokratiskt arbetssätt i Vitryssland. De tidigare metodutvecklingsinsatserna med tjejgruppsverksamhet hade även lett till att flera av dessa unga kvinnor anslutit sig till NGO Kalegium för att i sin tur fortsätta arbetet med att nå nya grupper. Metodmaterialet "Stormens Öga – om självständighet och beroende" (KSAN/Katrin Byréus 1998) har varit framgångsrikt för att förändra attityder och diskutera livsstilsfrågor och ansågs därför vara tillämpligt i det fortsatta samarbetet.

KSAN är medlem i