Bella Europa

KSAN inledde 2004 ett samarbete med EURAD (Europe Against Drugs). Syftet var att få igång ett drogförebyggande arbete med materialet "Bella Grus och glitter 2" (K.Byréus/KSAN, 2001, 2006) för tonårstjejer i alla EU-länder. Två års arbete lades ner på projektansökan till EU, men ansökan avslogs i oktober 2005 p.g.a att projektet inte inkluderade pojkar.

KSAN har ändå kunnat föra ut sitt drogförebyggande arbete till Europa. Sedan 2009 är KSAN:s nätverk för tjejgruppsledare – BellaNet – även öppet för internationella medlemmar. Läs mer under rubriken BellaNet eller besök www.bellanet.se

BellaNets nätforum www.bellanet.se är sedan 2009 en av aktiviteterna inom EAD (European Action on Drugs). Nätforumet möjliggör för verksamma tjejgruppsledare, i Sverige och internationellt, att utbyta erfarenheter, kunskap och tips med varandra.

I samarbete med EURAD höll KSAN och BellaNet 2010 en utbildningsdag i Rumänien, för kvinnor från sex olika länder, som en EAD-aktion (European Action on Drugs).

KSAN är medlem i